středa 25. října 2017
                                                               
                                                         
                                                                             Vlaštovko nesmíš nás vynechat
                                                                             tak jako já se nesmím ptát
                                                                             a marně marná slova ztrácet
                                                                             jestli je pro mne dobrá dost
                                                                             ta zem kde noc tak trpce voní 

                                                                             Pro její staré něžné rány
                                                                             sám zraněný a rozedraný
                                                                             musím se vyptávat sám sebe
                                                                             jestli jsem dosti dobrý pro ni 

                                                                            Vlaštovko nesmíš nás vynechat

                                                                            až na jaře se budeš vracet 
                                                                                           
                                                                                      
                                                                                               ♥

úterý 3. října 2017


                                                                          Dny podzimní